โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)        สพป.แพร่ เขต 1
เข้าสู่หน้าหลัก
E-mail  :  najak039@gmail.com
Tel. :  054-651285
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
ทรงพระเจริญ